پیدا

دانش آموزان برگزیده هفته سوم مهر 1398

درخواست حذف اطلاعات

مراسم زیارت عاشورا و زنی در دبیرستان کشاورزجود صبح روز با حضور گرم دانش آموزان عزیز